Seminar iz Bosanskog jezika i književnosti za nastavnike osnovnih škola Zeničko-dobojskog kantona, 27. 3. 2018.

30-03-18 admin 0 comment

U utorak, 27. marta 2018. godine održan je stručni seminar iz Bosanskog jezika i književnosti za nastavnike osnovnih škola s područja Zeničko-dobojskog kantona. Seminar je organiziralo Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji s Pedagoškim zavodom Zeničko-dobojskog kantona i Institutom za jezik Univerziteta u Sarajevu, a održan je u Metalurškom institutu “Kemal Kapetanović” Zenica. Predavači su bili dr. sc. Alen Kalajdžija, Haris Ćatović, MA, mr. sc. Aida Kršo i Hadžem Hajdarević, književnik. Seminaru je prisustvovalo oko sto nastavnika iz osnovnih škola Zeničko-dobojskog kantona.

Seminar je otvorila Ramajana Kukavica, stručni savjetnik za bosanski jezik u Prosvjetno-pedagoškom zavodu Zeničko-dobojskog kantona. Nakon nje se obratio ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona Mensur Sinanović, poželivši uspješan rad. Nakon toga je direktor Instituta za jezik dr. sc. Alen Kalajdžija predstavio ukratko rad Instituta za jezik, nakon čega su počela predavanja.

Dr. sc. Alen Kalajdžija govorio je važnosti historije bosanskog jezika u kontekstu savremenih jezičkih tokova, Haris Ćatović, MA o bosanskohercegovačkoj dijalekatskoj slici, mr. sc. Aida Kršo o jezičkim normama i metodičkim praksama, a Hadžem Hajdarević, književnik, o nacionalnoj književnosti u funkciji nastave maternjeg jezika na primjeru tumačenja poezije.

Nadamo se da će navedena predavanja nastavnicima pomoći u svakodnevnoj nastavi i ističemo još jednom da se za sva pitanja, nedoumice te stručnu pomoć mogu obratiti Institutu za jezik putem naših kontakata.

Podijelite