Seminar za nastavnike Bosanskog jezika, Donji Vakuf, 23. 1. 2020.

24-01-20 Zenaida 0 comment

U prostorijama Mješovite srednje škole Donji Vakuf 23. januara 2020. godine, u okviru projekta vezanog za stručno usavršavanje nastavnika u osnovnom i srednjem obrazovanju koji je Aktiv Bosanskog jezika MSŠ Donji Vakuf uradio zajedno s direktorom škole, održano je stručno usavršavanje za nastavnike i profesore bosanskog jezika s područja Srednjobosanskog kantona.

Prisutnim nastavnicima, profesorima i predavačima, u ime domaćina, prvo se obratio Asim Orahovčić, direktor MSŠ Donji Vakuf, koji je i ovaj put pružio svesrdnu pomoć pri realizaciji ovog projekta. Dobrodošlicu u Donji Vakuf prisutnim gostima, učesnicima stručnog usavršavanja, poželio je i općinski načelnik Huso Sušić.

Predavači na seminaru bili su prof. dr. Mirela Omerović, profesorica na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, s temom „Jezička kultura i funkcionalnostilska raslojenost“, mr. sc. Zenaida Karavdić, viši stručni saradnik u Institutu za jezik Univerziteta u Sarajevu, s temom „Savremena istraživanja bosanskog jezika“, dr. sc. Jasmin Hodžić, naučni saradnik u Institutu za jezik Univerziteta u Sarajevu, s temom „Bosanska leksikografska praksa – stari i novi rječnici bosanskog jezika“, te prof. dr. Alen Kalajdžija, viši naučni saradnik i direktor Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu, s temom „Društveno-politički položaj bosanskog jezika u Bosni i Hercegovini i južnoslavenskoj jezičkoj zajednici“.

Zahvaljujemo se organizatorima na pozivu, izvrsnoj organizaciji i gostoprimstvu te se nadamo saradnji i u budućnosti.

Podijelite