Seminar za nastavnike u Mostaru, 11. 1. 2018.

11-01-18 admin 0 comment

U četvrtak, 11. januara 2018. godine, u organizaciji Pedagoškog zavoda u Mostaru, u saradnji s Kulturnim centrom “Kralj Fahd” Sarajevo, Ogranak u Mostaru, održan je program seminara za stručno usavršavanje nastavnika Bosanskog jezika i književnosti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Seminaru je prisustvovalo 70 nastavnika. Osim predavača iz Pedagoškog zavoda Mostar, dr. Enise Gološ, mr. Nusreta Omerike i mr. Amele Kozić, koji su govorili o implementaciji ishoda učenja u jezičko-komunikacijskom području, na seminaru su govorili i predavači s Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu, na osnovu protokla o saradnji s Pedagoškim zavodom Mostar. Dr. Alen Kalajdžija je govorio o historiji bosanskog književnog jezika između početaka pismenosti i standardizacije, a dr. Jasmin Hodžić o mostarskom govoru i ortoepskoj normi bosanskog jezika. Seminar je protekao u dobro ostvarenoj obostranoj komunikaciji i zapaženom interesu za sadržaj svih izlaganja.

Podijelite