Tribina Bosanski jezik i kultura – Split, 22. 3. 2018.

30-03-18 admin 0 comment

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, u saradnji s Vijećem bošnjačke nacionalne manjine Grada Splita, uz podršku Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu, planiralo je tribine s temom Bosanski jezik i kultura u više gradova u Hrvatskoj. Cilj ovih tribina je informirati građane porijeklom iz Bosne i Hercegovine o važnosti organiziranja nastave bosanskog jezika kao C predmeta u osnovnim i srednjim školama i motivirati ih na organizaciju i učešće ove nastave. Prva Tribina Bosanski jezik i kultura održana je u Splitu, 22. 3. 2018. godine. Uspješnom radu tribine doprinijelo je aktivno sudjelovanje predstavnika grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije gospodina Slavka Žaje, savjetnika gradonačelnika za obrazovanje i znanost. Novinari Hrvatske radiotelevizije pratili su rad Tribine i prije početka snimili su izjave predstavnika Instituta za jezik, kao i predstavnika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine grada Splita, na čemu im se iskreno zahvaljujemo. Informacija o ovoj tribini emitirat će se u emisiji „Prizma“.

Zahvljujemo se domaćinima na srdačnom gostoprimstvu. Bilo je i lijepo i korisno – za sve nas.

Podijelite