Adnan Kadrić: Bosanski turski učitelj

Adnan Kadrić: Kontrastivna metoda u opisu bosanskog i turskog jezika u Bosni u 19. stoljeću: Bilingvalna gramatika Bosanski turski učitelj Ibrahima Edhema Berbića, edicija Posebna izdanja, knj. 54 / edicija Radovi, knj. 21, Orijentalni institut i Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2018, 270 str.

Ova je studija prerađena i adaptirana verzija magistarskog rada autora koji analizi teksta Berbićeve gramatike pristupa s općelingvističkog aspekta. U proučavanju historije alhamijado pismenosti Berbić je važan i zbog svog opusa, ali i zbog ideja koje je pokušavao primijeniti u pogledu uvođenja određenih grafopisnih rješenja u drugoj polovini 19. stoljeća. Berbićev rad na pisanju gramatike nije ostao nezapažen u Bosni i u susjednim krajevima. O tome svjedoče i reklamne obavijesti o gramatici u Carigradskom glasniku koji je štampan u Istanbulu u periodu od 1895. do 1909. godine. U Bosni se Berbićeva gramatika nalazi u gotovo svim bibliotekama u kojima se nalaze alhamijado tekstovi, periodika i literatura u Bosni s kraja 19. stoljeća, a različite bilješke i dopune na marginama upućuju na vrlo vjerovatnu mogućnost da se to djelo koristilo i u određenim učenim krugovima koji su nastavili opismenjavanje na arebici i u vrijeme austrougarske uprave u Bosni i Hercegovini. Primjerci štampanog djela nalaze se i u nekim bibliotekama u Republici Turskoj.

Pristup opisu jezika u djelu više je deskriptivni nego preskriptivni. On, uz postojanje termina bosanski jezik, uvažava i postojanje termina kao što su crnogorski jezik, jezik Hrvata, Srba, jezik Dalmacije i sl. Gramatika jezika južnih Slavena zapravo je gramatika svih navedenih jezika.

Cijena 30,00 BAM

Podijelite