Vedad Mulavdić, Jezičke odlike u djelu Edhema Mulabdića, Edicija Radovi, knj. 25, Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik, Sarajevo 2020. ISBN 978-9958-620-43-0

U ovoj knjizi autor Vedad Mulavdić pristupio je jeziku Edhema Mulabdića cjelovito, monografski i s više aspekata ga osvijetlio i objasnio ulogu toga izraza u predstandardizaciji samoga bosanskog jezika. Edhem Mulabdić je bio jedna od ključnih ličnosti u ovom periodu razvoja bosanskog jezika jer je svojim književnim i uredničkim radom uveliko utjecao na oblikovanje i kasnijeg standardnojezičkog izraza bosanskog jezika. Ova se monografija uklapa u dugoročni Institutov projekt Jezik bosanskohercegovačkih pisaca XIX i XX vijeka, u sklopu kojeg je već obrađen jezik nekoliko pisaca, te u tom smislu ova knjiga popunjava još jednu prazninu u bosnističkim proučavanjima.

Cijena: 30,00 BAM

Podijelite