Književni jezik 1989 (18-1)

Književni jezik 18/1, 1989.

Izdavač: Odsjek za južnoslovenske jezike Filozofskog fakulteta u Sarajevu i OOUR Institut za jezik, RO Institut za jezik i književnost u Sarajevu

Odgovorni urednik: dr. Miloš Okuka

Uređivački odbor: dr. Srđan Janković, dr. Miloš Okuka, dr. Ismet Smailović, dr. Ljiljana Stančić, mr. Naila Valjevac i dr. Dragomir Vujičić

Redakcija: dr. Miloš Okuka, dr. Ismet Smailović i dr. Ljiljana Stančić

Sekretar: mr. Remzija Hadžiefendić

YU ISSN 0350-3496 UDK 808.61/.62 (05)

 

RASPRAVE I ČLANCI

Stanimir Rakić, O raspodeli jote i nekim osnovnim fonološkim pravilima srpskohrvatskog jezika (On the Distribution of Iota and some Basic Phonological Rules of Serbocroatian),  str. 1-14.

Gerhard Neweklowsky, Upotreba veznika u adverbnim rečenicama kao svojstvo teksta (na primeru „Srpskih narodnih pripovijedaka“ 1853) (Emploi des conjonctions dans les propositions adverbiales en tant que caracteristique de texte (A l¢exemple des Contes populaires serbes de 1853)), str. 15-25.

Veselinka Kulaš, Modalna riječ „možda“ kao konstituent mehanizma povezivanja klauza u nezavisnosloženoj rečenici (Adverbe de modalite „možda“ en tant que constituant du mechanisme de liaison des clauses dans les proposition independantes), str. 27-31.

Danko Šipka, Homonimičnost u raznim vidovima komunikacije (Homonymicity in Various Communication Forms), str. 33-40.

Radovan Trajković, Upitne rečenice frazeologizirane strukture u ruskom i srpskohrvatskom jeziku (Вопросительные предложения фразеологизированной структуры в русском и сербскохорватском языках), str. 41-50.

JEZIK U PRAKSI

Čedomir Rebić, Dijalog sa lingvističkog i metodičkog aspekta,str.51-54.

OSVRTI I PRIKAZI

Miloš Kovačević, Boduen de Kurtene, Lingvistički spisi, preveo i priredio Predrag Piper, Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad,1988, 244,str. 55-57.

Ljubo Milinković, R. Marojević, M. Marojević, V. O. Možajeva, Osnovni rusko-srpskohrvatski rečnik(priručnik za učenike studente i nastavnike), Moskva „Ruski jezik“, Beograd, „Prosveta“, 1985,str. 58-60.

 

Podijelite